Portál MORAVIA STEEL a.s.

silniční nákladní přeprava zboží

Username / Uživatelské jméno
Password / Heslo

 

Internetová aplikace Portálu společnosti MORAVIA STEEL a.s. - silniční nákladní přeprava (dále též „Portál“) umožnuje komunikaci a výměnu dat mezi MORAVIA STEEL a.s. jako Objednatelem a jednotlivými smluvními Dodavateli/potenciálními Dodavateli při zajišťování služeb v oblasti silniční nákladní přepravy zboží.

Ke vstupu na následující stránky Portálu společnosti MORAVIA STEEL a.s. je oprávněn dopravce (smluvní Dodavatel/ potenciální Dodavatel), který obdržel uživatelské jméno a heslo.

Pro používání této aplikace je zapotřebí používat některý z prohlížečů: IE ve verzi 10 a vyšší , Firefox nebo v Google Chrome ve svých aktualizovaných verzích.

Servery, na kterých je provozována tato aplikace, mají své profylaktické odstávky, a to v časech:
     00:00 - 04:00
     15:15 - 16:00
V uvedených časech proto aplikace nemusí být dostupná nebo funkční.
© FI - Informatika a telekomunikace, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.